FinansWatch

Innskuddsveksten til OBOS-banken er dobbelt så høy som utlånsveksten

Økte netto inntekter, god kostnadskontroll og positiv tapsutvikling gjør at OBOS-banken leverer et sterkere resultat.

Foto: OBOS

Egenkapitalavkastning for OBOS-banken øker fra 7,4 prosent i 2019 til 7,7 prosent i fjerde kvartal 2020, fremgår det av kvartalstallene tirsdag.

Resultatet etter skatt for fjerde kvartal ble 69,9 millioner kroner, en liten økning fra tredje kvartal, da resultatet ble 66,4 millioner.

Bankens innskuddsvekst er dobbelt så høy som utlånsveksten for året sett under ett, noe som bidrar til å øke innskuddsdekningen, skriver Obos-banken i delårsrapporten.

Netto renteinntekter beløp seg til 113,9 millioner kroner, en økning på omlag en million fra forrige kvartal.

Bankens rentenetto er noe svakere enn i tredje kvartal, med en margin på 0,94 prosent til 0,92 prosent i fjerde kvartal. 

For renteinntektene er året sett under ett preget av den raske nedsettelsen av renter på boliglån som i andre kvartal medvirket til en svakere inntjening, kommer det fram i delårsrapporten.

Netto provisjonsinntekter utgjorde 3,5 millioner kroner i kvartalet.

Sum lønn og personalkostnader beløp seg til 11,4 millioner kroner. OBOS-banken har økt staben fra 55 personer ved utgangen av 2019, til 60 personer ved utgangen av 2020.

Tap på utlån endte på en tilbakeføring på 4,5 millioner kroner i kvartalet. Dette utgjør 0,01 rosent av brutto utlån. Tap på utlån året sett under ett ender på 10,1 millioner kroner.

Utlån til privatmarked hadde negativ vekst i kvartalet på 0,4 prosent. For bedriftsmarkedet endte utlånsveksten på 1,4 prosent i fjerde kvartal og 9,7 prosent siste tolv måneder.

Veksten i bankens forvaltnings- og forretningskapital har avtatt det siste halve året.

Banken hjelper privatmarkedskunder som kommer i en utfordrende situasjon som følge av covid-19-effekter, med avdragsfrihet, noe som også har virkninger på kapitaldekningen. Virkningene på kapitaldekningen er imidlertid relativt begrenset. Omfanget av kunder som ønsket avdragsfrihet har avtatt gjennom året, skriver Obos-banken i delårsrapporten.

Obos-bankens kvartal er preget, men fattet av koronapandemien

Marianne Ebbesen: – Kvartalet begynte jo godt  

OBOS-banken vurderer fusjon: – Lignende virksomheter har gjennomført en slik strukturendring

Sterke tall fra OBOS-banken 

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

– Det har vært et sterkt kvartal

Det var en svært fornøyd konsernsjef som la fram kvartalsresultatene til Sparebank 1 SMN i går. – Av sparebankene tror jeg vi topper avkastningstabellen, sa Jan-Frode Janson.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch