FinansWatch

SpareBank 1 BV leverer et styrket resultat over hele fjøla

Styrket totalresultat og rentenetto, men noe lavere innskuddsvekst de siste 12 månedene gjør at SpareBank 1 BV glir inn i fjerde kvartal med godt mot.

Rune Fjeldstad er administrerende direktør i SpareBank 1 BV. | Foto: SpareBank 1 BV

SpareBank 1 BV fikk i tredje kvartal et resultat etter skatt på 153,5 millioner kroner som er en oppgang fra 111,6 millioner kroner under samme kvartal i fjor. Netto renteinntekter beløp seg til  491,9 millioner kroner som også er styrket, opp fra 469,2 millioner kroner i fjor.

Netto tap på utlån og garantier endte på minus 10,6 millioner mot 2,1 millioner kroner i fjor.

«Boliglån til personkunder utgjør 81 % av bankens samlede utlån. Banken har ingen direkte eksponering mot oljesektoren og har en relativ lav utlånseksponering innenfor bransjer som hotell/restaurant/reiseliv, tjeneste- og transportsektoren. Disse bransjene rammes spesielt hardt av pandemien,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Bankens innskuddsvekst de siste 12 månedene er på 5,9 prosent mot 12,3 prosent i fjor.

«Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til varigheten av den pågående pandemien og hvilke konsekvenser den vil gi for tapsbildet på både kort og lengre sikt. Det er en klar tendens til økt smittespredning i Norge og Europa. I Norge håndteres den økte smitten med nasjonale og lokale smittevernstiltak. Lavt rentenivå, avdragsfrihet og etablerte, statlige støttetiltak bidrar positivt for de bedrifts- og personkunder som har blitt hardt rammet av pandemien,» skriver banken om veien videre.

Styret i SpareBank 1 BV viderefører sitt spareprogram for ansatte 

SpareBank 1 BV: Nesten bare solskinn i første halvår  

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch