FinansWatch

Rørosbanken innrømmer feil i regnskapet

Banken leverte regnskap med beregningsfeil i andre kvartal som i tredje kvartal er rettet opp. Det forventes også en vesentlig økning i mislighold og tap fremover, mens bankens resultat etter skatt i tredje kvartal endte på 15,8 millioner som er en liten oppgang fra 15,4 millioner i tredje kvartal i 2019.

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Rørosbankens netto renteinntekter i tredje kvartal beløp seg til 28,2 millioner kroner sammenlignet med 29,2 millioner kroner i fjor. Bankens resultat av ordinær drift etter skatt  i tredje kvartal endte på 15,8 millioner som er en liten oppgang fra 15,4 millioner i tredje kvartal i 2019.

Banken økte sine nedskrivninger med 7,1 millioner kroner i første kvartal og det er foreløpig ikke gjort en endring på avsetningen i tredje kvartal. Bankens totale nedskrivninger ved utløpet av tredje kvartal blir 23,5 millioner kroner, som er en økning på 0,55 millioner kroner fra andre kvartal av 2020.

Rørosbanken opplyser i kvartalsrapporten at det i oktober 2020 ble avdekket en feil i bankens beregningsgrunnlag for andre kvartal av 2020. «Det skyldes en systemfeil i vekting av nye BM-engasjement og beregningsgrunnlaget var 162 millioner kroner for lavt, noe som utgjør 0,88 prosent i redusert ren kjernekapital i forhold til levert rapport for andre kvartal,» skriver banken i rapporten.

Storebrand: – Vi har som en stor innkjøper en viktig rolle i å bidra til et marked for bærekraftige løsninger

Danske Bank tiltrekker seg nye kunder og vokser på privatmarkedet i Norge 

Voss Sparebank: – Me lyt dyrka vår modell og stå i konkurransen 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch