FinansWatch

Trøgstad Sparebank: Svært få bedriftskunder har søkt om avdragsfrihet

Banken mener at utviklingen i utlånsporteføljen er lite påvirket av pandemien, men tar høyde for at det kan endre seg senere.

Foto: Vegard Grøtt / NTB

Trøgstad Sparebank fikk i tredje kvartal et resultat etter skatt på 11,0 millioner kroner, sammenlignet med 8,4 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter falt i samme periode fra 17,1 til 15,9 millioner kroner.

«Det er svært få av bankens bedriftskunder som har mottatt midler fra støtteordninger, (kompensasjonsordning og statlig garanti). Det er et begrenset omfang av BM-kunder som har søkt om avdragsfrihet. Utlånsporteføljen er lite eksponert mot bransjer som er spesielt påvirket av Covid-19-situasjonen», skriver bankens styre.

Banken viser til at utviklingen synes å være lite påvirket av pandemien, men tar høyde for at det kan bli økning på et senere tidspunkt

Bankens utlån består av 66 prosent til personkunder, mens eiendomdrifts og landbruk utgjør 12 og 9 prosent av samlede utlån. Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde brutto utlån 2,5 milliarder kroner, samme nivå som i fjor.

Samlede nedskrivninger av enkeltengasjement og grupper av utlån utgjør 0,38 prosent av brutto utlån. Brutto mislighold har økt med 2,2 millioner kroner siden årsskiftet.

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch