SpareBank 1 Ringerike Hadeland har lav eksponering mot de mest utsatte bransjene

For banken er eksponeringen mot olje og gass, offshore og reiseliv lav, og banken har ikke har identifisert behov for tapsavsetninger på enkeltengasjementer som følge av korona. Men tapskostnaden hittil i år er på 25 millioner kroner, mot fire millioner kroner for samme periode i fjor.
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

– Hoveddelen er avsetninger på grunn av usikkerhet rundt den økonomiske virkningen for bankens bedriftskunder, skriver banken i kvartalsrapporten.

Ifølge rapporten for tredje kvartal i år er sammensetningen av bankens utlånsportefølje slik at banken forventer fremtidige kredittap til å bli moderate.

– Banken har hatt god kundevekst hittil i år både innenfor person- og bedriftsmarkedet, heter det i rapporten.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har oppnådd et resultat før skatt hittil i år på 334 millioner kroner, mot 426 millioner kroner for samme tid i fjor.

Resultatet før skatt i tredje kvartal på 123 millioner kroner, mot 105 millioner kroner for samme periode i fjor. Resultatet før skatt for andre kvartal i år var 110 millioner kroner.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 105,9 millioner kroner i tredje kvartal, mot 114,7 millioner kroner for samme periode i fjor.

Banken forklarer nedgangen i inntekt det siste året med gjennomførte renteendringer med asymetrisk effektdato.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland flytter lokalkontor, men det blir ingen nedbemanninger

Å si opp ansatte var aldri i tankene til banksjefen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også