FinansWatch

Resultatfall på drøyt 30 prosent i Orkla Sparebank

Trønderbanken Orkla Sparebank leverer et samlet resultat før året tre første kvartal på 83,9 millioner kroner. Det er ned fra 126,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

Banksjef Dag Olav Løseth i Orkla Sparebank leverer et svakere resultat enn i fjor, men med god underliggende drift.

Tross at 2020 har gitt klart svakere tall på grunn av svakere rentenetto og økte tapsavsetninger, vurderer styret bankens underliggende drift som god og at banken. er godt rustet til å håndtere situasjonen fremover.

Netto renteinntekter var på 134,4 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal, mot 137.4 millioner i ved samme tidpunkt i fjor. Banken skriver i kvartalsrapporten at økt utlånsvolum har kompensert noe for marginpresset som alle banker kjent av etter at styringsrenten ble satt til null i vår. Bankens rentenetto er blitt redusert fra 1,88 av gjennomsnittlig forvaltningskapital per tredje kvartal 2019 til 1,66 prosent per tredje kvartal 2020.

Orkla Sparebank skriver i rapporten at den venter en fortsatt positiv utvikling i boligmarkedet og at banken er godt posisjonert i markedet.

Banken satte av 7,8 millioner kroner i tap i tredje kvartal og har hittil i år tatt tap og nedskrivninger på 19,7 millioner kroner. Banken har likevel ikke identifisert et behov for økte tapsavsetninger på grunn av enkeltengasjement. De avsetninger som er gjort kommer av en økt tapsforventning i utsatte bransjer på bedriftssiden.

Bankens egenkapitalavkastning etter årets tre første kvartal er på 7,12 prosent. Det er klart under fjorårets 12,31 prosent. Det opptjente egenkapitalet inkludert resultatet hittill i år er på 1,32 milliarder kroner, opp fra 1,17 milliarder ved utgangen av september i fjor.

Orkla Sparebank har også bedret kapitaldekningen betraktelig. Eksklusive resultatet hittil i år er den på 22,20 prosent, sammenlignet med 19,47 prosent i fjor.

Mer fra FinansWatch

Instabank: – Vi er overrasket

Instabank håper fremdeles at Lunar skal klare å kjøpe dem, selv om Lunar har fått utfordringer med å skaffe nødvendig kapital.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch