FinansWatch

Voss Veksel- og Landmandsbank får flere kunder innen forsikring og sparing

Men koronapandemien har rammet bankens sitt hovedmarkedsområde Voss hardt med stigende arbeidsledighet og redusert aktivitet, opplyser banken i rapporten for tredje kvartal.

Foto: Jan-Tore Egge/Wikimedia.org

Banken har et resultat av ordinær drift før skatt på 36,1 millioner kroner mot 44,8 millioner kroner i 2019. Resultatet etter skatt er 27,6 millioner kroner mot 33,7 millioner kroner i 2019.

Det er positivt at provisjonsinntektene fra salg av forsikrings- og spareprodukt fremdeles øker jevnt og trutt. Dette er områder banken satser på, skriver banken i rapporten.

Videre står det:

«Banken får flere kunder innen forsikring og sparing/plassering.».

Banken har på grunn av koronapandemien økt nedskrivingene på utlån i første halvår, og dette blir videreført i tredje kvartal.

– Det er per i dag ikke mulig å estimere de økonomiske effektene på lang sikt, trass i at det har vært en positiv utvikling i andre og tredje kvartal. Covid-19 vil trolig påvirke den økonomiske veksten i både Norge og globalt i lengre tid fremover, dermed også banken og banken sine kunder, skriver banken i kvartalsrapporten.

Banken opplyser at banken de siste årene har hatt en konservativ risikoprofil, og at de har inngått en avtale med Eika Kapitalforvaltning om forvaltning av banken sin portefølje.

– Dette har sikret banken lav risiko og profesjonell forvaltning av verdipapirporteføljen, og risiko for tap i porteføljen er minimal, skriver banken.

Ifølge banken selv viser tallene for tredje kvartal en «tilfredsstillende basisdrift», og banken trekker frem at utviklingen fra andre kvartal har vært god. Banken opplever lavt mislighold og lave konkursnivå.

Kostnadsført tap for tredje kvartal i år er på 5,9 millioner kroner mot minus 0,2 millioner kroner for tilsvarende periode i 2019. Brutto utlån er på 4,949 millioner kroner for tredje kvartal i år mot 4,840 millioner kroner for samme periode i fjor. Nettorentemargin for tredje kvartal i år er på 1,64 prosent mot 1,77 prosent for tilsvarende periode i 2019.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch