FinansWatch

Husbanken sier farvel til Excel

Husbanken har startet et stort prosjekt for å få samlet sine kommune-kunder i én felles digital løsning.

Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen i Husbanken. | Foto: Husbanken

Ifølge en undersøkelse Husbanken har gjennomført i 136 kommuner viser at det fortsatt foregår mye manuelt arbeid i arbeidet med å finansiere boliger til vanskeligstilte personer.

Husbanken jobber nå med å få på plass en ny, digitalisert løsning for arbeidet med kommunale boliger sammen med KS og 11 norske kommuner.

– Svarene vi har fått inn gir oss masse verdifull informasjon i vårt videre arbeid med den digitale løsningen, sier tjenesteeier Beate Lofseik og kontordirektør Per Olaf Skogshagen i en pressemelding.

Husbanken sliter blant annet med at mye informasjon, også personsensitive opplysninger, oppbevares i Excel-dokumenter som av må skrives ut for å jobbes med.

– Det blir veldig viktig at det nasjonale systemet ivaretar kommunenes informasjonsbehov, samtidig som krav til personvern og informasjonssikkerhet følges, understreker Skogshagen.

Mangelen på et sentralisert, felles digtialt system som også ivaretar personvernet til brukerne har resultert i at det har blitt utviklet ulike digitale løsninger parallellt med hverandre.

– Flere enn vi trodde har laget egne elektroniske søknadsskjema, faktisk en tredjedel av alle kommunene, forteller tjenesteeier Beate Lofseik i Husbanken.

Prosjektet må også ta høyde for at mange av dem som skal bruke systemet befinner seg på feil side av det digitale klasseskillet.

– Noen av de som trenger kommunal bolig mest har verken pc, BankID, MinID eller lignende, og kan ikke klare å søke digitalt på egen hånd. Dette er noe vi må ta høyde for videre, sier Lofseik.

Yngvar Ugland er primus motor for innovasjonsarbeidet i DNB 

Store banker avviser flere vippe-kunder 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch