LillestrømBanken: – God utlåns- og innskuddsvekst og høye utbytter fra Eika

Slik oppsummerer Lillestrøm Sparebank status etter at kvartalsrapporten ble lagt frem. Banken skriver i rapporten at netto andre driftsinntekter er økt med 1,3 millioner kroner og at dette hovedsakelig skyldes utbytte fra Eika.
Siri Berggreen er administrerende banksjef i LillestrømBanken. | Foto: Benjamin A. Ward
Siri Berggreen er administrerende banksjef i LillestrømBanken. | Foto: Benjamin A. Ward

I oppsummeringen legger banken til at tidlig nedsettelse av boliglånsrenter gir svakere inntjening og at avsetninger for forventet kredittap på grunn av koronapandemien er opprettholdt. I kvartalsrapporten for andre kvartal kommer det også frem at banken er godt fornøyd med utlåns- og innskuddsveksten både for kvartalet og de siste 12 månedene.

– LillestrømBanken er solid og kapitalisert for ytterligere utlånsvekst for å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike, står det i rapporten.

Nettorenteinntekter for andre kvartal er på 31,7 millioner kroner mot 36,2 millioner kroner etter samme periode i fjor. Netto renteinntekter for første halvår er på 71,9 millioner kroner mot 68,5 millioner kroner etter tilsvarende periode i fjor.

Resultatet etter skatt for andre kvartal er på 31,8 millioner kroner mot 49,8 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatet etter skatt for første halvår er på 41,3 millioner kroner, mot 60,5 millioner kroner for samme periode i fjor.

Resultatet før skatt for første halvår er på 49,4 millioner kroner. Det er en nedgang på 76,4 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

– Fjorårets resultat inkluderte en engangsinntekt på 23,3 millioner kroner, bemerker banken i rapporten.

Nedgang, men økt utlånsvolum

Videre står det:

«Øvrig nedgang skyldes lavere rentenetto og økte avsetninger for kredittap på bakgrunn av Covid-19.».

Men økt utlånsvolum bidrar til at bankens netto renteinntekter økte med 3,4 millioner kroner i første halvår, til tross for en nedgang i andre kvartal.

Nedgangen forklares med tidlig nedsettelse av rente på boliglån. Banken legger til at nedsettelsen på innskuddsrenter og renter på bankens markedsfinansiering vil være fullt ut gjennomført i løpet av juli måned.

– Som følge av effekter av Covid-19 inkluderes en ekstra avsetning på til sammen 4,3 millioner kroner per 30. juni. Det er en økning på 0,8 millioner kroner i andre kvartal, står det i rapporten.

– Dette er tildels oppveid av tidligere avsetninger i år, og gir et netto tap på utlån på 9,4 millioner kroner i første halvår i år. Til sammenligning var det på samme tid i fjor en netto inntekt på 22 millioner kroner, som følge av en engangseffekt fra reversering av gruppenedskrivinger på 23,3 millioner kroner, står det videre.

Påvirket av korona også fremover

Banken trekker frem at det ved kvartalsslutt er «ingen vesentlig økning» i mislighold blant bankens kunder.

Lillestrøm Sparebank forventer at koronautbruddet og de økonomiske effektene av tiltak for å unngå spredning vil påvirke bankens resultat og utvikling også i kommende perioder. Banken skriver at «konsekvensene av pandemien er høyst usikkert, og avhenger av krisens varighet».

– For banken vil det være større usikkerhet enn normalt, særlig knyttet til vekst og tapsvurderinger, heter det i rapporten.

– Med styringsrente på null prosent i Norges Bank og lave markedsrenter gir det press på rentenetto og bankens inntjening i et marked med stor konkurranse om både privat- og næringskundene, står det videre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også