FinansWatch

Bankfusjon etter «turbo»-prosjekt

Forbrukslånsbankene Easybank og BraBank slår seg sammen, hvor målet er å stå bedre rustet når tidene blir tøffere. – Vi mener at nisjebanksegmentet er blitt mer krevende, sier Easybank sjef Oddbjørn Berentsen.

Oddbjørn Berentsen blir ny konsernsjef når Easybank og BRAbank slår seg sammen. | Foto: Easybank

– Vi mener at nisjebanksegmentet er blitt mer krevende og at det er blitt nødvendig med større enheter så du får utnyttet skalaeffektene i virksomhetene, sier Easybank sjef Oddbjørn Berentsen, som blir blir adminstrerende direktør i det sammenslåtte selskapet.

Han peker blant annet på at økende kapitalkrav og tøffere regulering på usikret kreditt har gitt mer krevende rammevilkår. Og at prisingen på nisjebankene nå er historisk lav.

– Dermed er det strategisk riktig å lage en større og mer solid enhet som er bedre posisjonert i markedet og bedre i stand til å levere konkurransedyktig egenkapitalavkastning til eierne over tid, sier Berentsen.

Selv om fusjonen må godkjennes av myndighetene er støtten blant aksjonærene stor. 67,25 prosent av Easybank-aksjonærene har allerede sagt at de støtter forslaget. Det samme gjelder for 52,03 prosent av aksjonærene i BRAbank. Den formelle godkjenningen i selskapene vil foretatt på generalforsamlinger den 16, juni.

«Turbo»-prosess

Hvem som tok initiativ til prosessen og hvor lenge den har pågått vil Berentsen ikke gå nærmere inn på.

– Men vi kalte prosjektet «Turbo», så det sier kanskje noe, humrer Berentsen, og legger til:

– Vi har jo gjort due diligence av begge banker før styrene besluttet om fusjonsplanen. Det tar jo tid. Men gitt størrelsen på denne fusjonen, har vi kjørt en veldig effektiv og rask prosess.

Formelt er det Easybank som er overtagende bank, og fremover vil det være Easybanks forretningsplan som gjelder. Likevel blir navnet på den nye banken BRAbank.

– Vi har kun lov til å bruke Easybank i Norge. Utenfor Norge er det en østerriksk bank som har rettighetene. Dermed måtte vi velge mellom nytt navn eller BRAbank. Siden BRAbank allerede er etablert i Norge, Sverige og Finland var valget enkelt, sier Berentsen.

Store synergier

Å slå sammen bankene har store synergifordeler ifølge Berentsen.

Det er stor overlapp på it-systemer og kjernebankløsningene er de samme. Dessuten har bankene ulike satsingsområder. Easybank har hatt fokus på SMB-markedet i Norge, mens BRAbank har investert på en nordisk ekspansjon i Finland og Sverige.

Veksten i Finland har vært så god at utlåningen i første kvartal i år vokste seg større enn den norske.

– Det er en god strategisk fit og store kostnadssynergier, sier han.

Bedre rustet

Finanstilsynet advarte mot betydelig vanskeligere tider for forbrukslånsbankene i en rapport tidligere denne uken.

«Den kombinerte effekten av lavere vekst, økt mislighold og reduserte priser ved salg av misligholdte porteføljer, vil kunne svekke forbrukslånsbankenes inntjening betydelig fremover», skrev Finanstilsynet i rapporten.

– Foreløpig ser vi ikke noen stor økning i misligholdet. Det er vanskelig å si om tapene vil øke i konsumentmarkedet, og eventuelt hvor mye. Det er ingen som vet hvor lenge krisen vilv ære eller hvor raskt folk kommer tilbake i jobb. Arbeidsledigheten er det som har størst påvirkningskraft for oss, sier Berentsen.

– Men ved å være en kombinert enhet står vi enda bedre rustet hvis vi skulle se at tapene øker, sier han.

Børsglede

Styreleder i Easybank, Svein Linbak, blir styreleder også i det sammenslåtte selskapet. Vise-styreleder blir Viggo Leissner fra BRAbank.

Øvrige styremedlemmer blir Kristin Krohn Devold, Irene Terkelsen, Jan Kleppe, Øyvind Oanes, Siv Børge-Ask og to ansattrepresentanter.

Hovedkontoret legges i Oslo og det nye selskapet overtar BRAbanks notering på minibørsen Merkur Market. Børsen mottok for øvrig fusjonen positivt.

Kort etter at børsen åpnet var BRA-bank-aksjen opp litt over 50 prosent. Ved lunsj hadde den falt tilbake noe, men var fortsatt opp 35 prosent.

Mer fra FinansWatch

Kraftig økning i kortbruk

Ikke engang i den travleste sommerperioden i 2019 har DNB sett tilsvarende kortbruk som de ser nå, melder banken.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch