FinansWatch

Oppdalsbanken lever godt på god likviditet

Oppdalsbanken gjør nedskrivninger på verdipapirer og tap på utlån som alle andre banker i første kvartal, men takket være svært god likviditet ser banken seg som godt rustet for det kommende året.

Foto: Oppdalsbanken

Resultat før skatt i første kvartal endte på 1,5 millioner kroner. Det var fem millioner lavere enn samme periode i fjor. En økning i renteinntekter fra 15,1 til 19,5 millioner bidro i positiv retning, mens nedskrivninger på verdipapirer og tap på utlån trakk i motsatt retning.

Den største innvirkningen på resultatet har nedskrivningene av bankens obligasjoner og obligasjons- og pengemarkedsfond. Det endte på minus 6,7 millioner kroner mot en inntekt på 500.000 i første kvartal 2019. Banken mener at nedskrivningene er av midlertidig karakter og at det er notert en betydelig bedring allerede i april.

Den andre gjengangeren i årets kvartalsrapporter – økte tapsavsetninger som følge av covid-19 - endte for Oppdalsbankens del på 3,6 millioner kroner i første kvartal, opp to millioner kroner fra samme periode i fjor. Banken har så langt ikke opplevd noen vesentlig økning i mislighold og har så langt i 2020 ingen konstaterte tap. Banken mener derfor å ha tatt tilstrekkelige nedskrivninger knyttet til usikkerheten for fremtidige tap.

Ved utgangen av første kvartal hadde banken en kapitaldekning på 23,6 prosent mot 21,1 prosent på samme tid i fjor. Det er langt over myndighetenes krav til kapitaldekning. I kvartalsrapporten skriver banken at «konservativ likviditetsstyring og fokus på høy kvalitet i kredittarbeidet gjør at styret mener at banken står godt rustet til å takle dagens marked og den videre utviklingen».

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch