FinansWatch

Bank Norwegian tok koronatap på 230 millioner i første kvartal

Banken setter planene om ekspansjon i Europa på vent, og ser an utfallet av koronakrisen. 

Foto: Bank Norwegian

Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) fikk et resultat etter skatt på 368 millioner kroner i første kvartal 2020, ned fra et overskudd 504 millioner kroner i tilsvarende periode i 2019.

Nedgangen skyldes hovedsakelig økte avsetninger på 230 millioner kroner relatert til covid-19.

Banken hadde et samlet utlånstap i første kvartal på 620,6 millioner kroner, opp fra 379,3 millioner kroner i 2019.

Setter utvidelse på pause

Norwegian Finans Holding skriver at konsernets sterke økonomiske stilling med høy lønnsomhet, sterk kapitalisering og høye nivåer av likvide midler gjør konsernet godt rustet til å motstå forventede bivirkninger av covid-19.

«Per dags dato er det begrenset bevis på kundeatferd som indikerer en betydelig økning i kredittrisikoen. Men fallet i den økonomiske aktiviteten har ført til en skarp økning i arbeidsledigheten, som er ventet å føre til høyere kredittap», heter det i kvartalsrapporten.

Selskapet fikk i første kvartal 31.000 nye kunder, som gjør at banken totalt har 1,75 millioner kunder.

Selskapet er i sluttfasen med å søke om en EU-bankkonsesjon i Irland for å gi NFH-gruppen en mer effektiv tilgang til å utvide forretningskonseptet i europeiske markeder.

Men på grunn av koronasituasjonen er forberedelsene til utvidelse satt på pause, og oppstart avhenger av utfallet av koronasituasjonen.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch