FinansWatch

Finans Norge kritiske til innstramminger i utlånsforskriften

Finanstilsynet foreslo mandag innstramminger i utlånsforskriften. Finans Norge advarer mot uønskede konsekvenser.

Direktør for Bank og kapitalmarked Erik Johansen i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

Mandag kom høringsforslaget til Finanstilsynet som Finansdepartementet hadde bestilt på utlånsforskriften. Der foreslår Finanstilsynet blant annet at maksimalgrensen for lånetakers maksimale gjeld reduseres, lån med annen pant enn bolig inkluderes i forskriften, og at bankenes fleksibilitetskvote reduseres.

– Vi mener det er riktig å opprettholde fleksibilitetskvoter på minst dagens nivå. Det er viktig at bankene gis mulighet til å utøve godt bankhåndverk, sier Erik Johansen, direktør for Bank og kapitalmarked i Finans Norge, i en melding på organisasjonens nettsider.

I meldingen skriver Finans Norge at undersøkelser viser at bankene i stor grad prioriterer førstegangskjøpere innenfor fleksibilitetskvoten i forskriften, og at innstramminger derfor kan forsterke fordelingsmessige utfordringer.

Finans Norge ønsker derfor at man skal ha en mer bærekraftig gjeldsvekst over tid som forutsetter en bedre fungerende tilbudsside i boligmarkedet.

– Ytterligere innstramminger i utlånsforskriften er ikke riktig løsning i dagens situasjon. Kredittveksten til husholdningene er avtakende, med stigende renter vil trolig låneetterspørselen bli ytterligere dempet, slik at risikoen gradvis avtar, sier Johansen.

Vil endre maksgrense for utlån

Ønsker at utlånsforskriften fjernes

Finans Norge: Mindre behov for utlånsforskrift fremover

Mer fra FinansWatch

Skal rekruttere unge talenter til finansbransjen

– Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartneren når selskaper i finanssektoren skal se etter sitt neste talent. Det er attraktivt med et selskap som spesialiserer seg på «talent search» innenfor finanssektoren, ikke bare «den eldre garde», sier fersk leder Fanny Harg i Finanstalenter AS.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch