FinansWatch

Økte tap på utlån svekker bankenes resultat

Utbruddet av koronapandemien har ført til svakere resultater i norske banker og livsforsikringsforetak så langt i 2020. Resultatene var særlig svake i første kvartal og har bedret seg de påfølgende kvartalene. Den underliggende lønnsomheten i skadeforsikring er bedret som følge av markert premievekst og lavere vekst i erstatningskostnadene.

Foto: NTB scanpix/Vidar Ruud

Finanstilsynet legger frem bankenes resultat fra første til tredje kvartal i år. I en pressemelding skriver de at etter tre kvartaler oppnådde bankene et samlet resultat før skatt på 0,9 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,4 prosent i samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen ble redusert med nær 4 prosentpoeng, til 9,2 prosent. Økte tap på utlån var den viktigste årsaken til resultatnedgangen sammenlignet med året før.

For bankene samlet økte tapene etter tre kvartaler fra 0,2 prosent til 0,6 prosent av gjennomsnittlige utlån. Tapene var særlig høye i første kvartal og har sunket de to påfølgende kvartalene. De aller fleste bankene viste høyere tap enn året før, men utlånstapene var særlig høye i banker med betydelig eksponering mot oljerelaterte næringer, samt for forbrukslånsbanker.

Driftsresultat før utlånstap var også lavere enn ett år tidligere. Reduserte innskuddsmarginer i andre kvartal, som følge av den kraftige rentenedgangen, bidro særlig til en svekkelse i netto renteinntekter.

Veksten i forbrukslån synker, mens misligholdet er høyt og økende

Veksten i forbrukslån til norske kunder fortsatte å falle også i tredje kvartal. Ved utgangen av september var volumet av forbrukslån i de foretakene som inngår i Finanstilsynets kartlegging, 16 prosent lavere enn ett år tidligere. Justert for salg av porteføljer var reduksjonen på 13 prosent siste år.

Volumet av misligholdte forbrukslån har økt markert de siste årene. Ved utgangen av september var misligholdsandelen, inkludert mislighold på foretakenes utlån i utlandet, 13,8 prosent, etter en økning i siste kvartal på 0,4 prosentpoeng. Misligholdsandelen for norske banker med forbrukslån som hovedaktivitet var 20,0 prosent, mot 19,6 prosent i andre kvartal. Til sammenligning utgjorde misligholdet i alle norske banker 1,1 prosent av utlån.

Svakere resultater i livsforsikringsforetakene

Koronapandemien har også svekket livsforsikringsforetakenes lønnsomhet. Livsforsikringsforetakene hadde en verdijustert avkastning, som inkluderer urealiserte verdiendringer, på 2,5 prosent i første til tredje kvartal 2020, mot 7,7 prosent i samme periode i 2019.

Aksjemarkedene falt betydelig i første kvartal, og til tross for at markedene i stor grad har hentet seg inn igjen, er verdifallet på aksjer fortsatt hovedårsaken til lavere investeringsinntekter og svakere resultat for livsforsikringsforetakene samlet.

Noe sterkere underliggende resultat i skadeforsikringsforetakene

Korrigert for engangsinntekter i 2019 fra salget av Gjensidige Bank hadde skadeforsikringsforetakene et noe sterkere resultat i første til tredje kvartal 2020 enn i tilsvarende periode i 2019. Bedringen skyldes i første rekke en betydelig premievekst, samtidig som en mild vinter i store deler av landet og en nedgang i forsikrede aktiviteter dempet veksten i erstatningskostnadene.

Salget av Gjensidige Bank i 2019 og nedgangen i aksjemarkedene i årets første kvartal førte til en betydelig svekkelse av finansresultatet sammenlignet med 2019, og skadeforsikringsforetakenes resultat før skatt utgjorde 16,6 prosent av premieinntektene for egen regning i første til tredje kvartal i år, mot 24,7 prosent i samme periode i fjor.

Finans Norge: – Gjeldsgraden i norske husholdninger er stabil

Banksjef: – Det er viktig for oss å stå skulder til skulder med kundene når de trenger oss 

NBBL: Den høye gjeldsgraden kan føre til hurtigere renteøkning 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch