FinansWatch

Sparebanken Narvik med vekst på innskudd og utlån

Svekket rentenetto og resultat for Sparebanken Narvik, men «styret vurderer at banken fortsatt har et godt utgangspunkt og gode utsikter for 2020 og kommende år,» skriver banken i kvartalrapporten.

Administrerende direktør ved Sparebanken Narvik, Elling Berntsen. | Foto: Sparebanken Narvik

Sparebanken Narvik fikk et resultat etter skatt på 41,5 millioner i tredje kvartal av 2020 sammenlignet med 57,7 millioner kroner i fjor. Bankens netto renteinntekter i tredje kvartal endte på 87,4 millioner som er 3,4 millioner lavere enn under samme kvartal i fjor, da rentenettoen beløp seg til 90,8 millioner kroner.

Andre driftsinntekter er på 40,3 millioner sammenlignet med 41,3 millioner kroner under tredje kvartal i fjor. Banken har også hatt solid utlånsvekst de siste 12 måneder i privatmarkedet på 6,0 prosent og 17,2 prosent i bedriftsmarkedet.  Bankens kundeinnskudd er økt med 401 millioner kroner, eller 10,6 prosent, de siste 12 månedene.

Avsetninger for mulige fremtidige kredittap grunnet covid-19 pandemien opprettholdes.

«Sparebanken Narvik er en lokalbank med svært god soliditet. Bankens egenkapital utgjør 995 millioner kroner og selv om bankens resultat per tredje kvartal er preget av fortsatt usikkerhet for norsk økonomi, vurderer styret at banken fortsatt har et godt utgangspunkt og gode utsikter for 2020 og kommende år,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Sparebanken Narvik forventer god vekst i personmarkedet resten av året 

Mer fra FinansWatch

Instabank: – Vi er overrasket

Instabank håper fremdeles at Lunar skal klare å kjøpe dem, selv om Lunar har fått utfordringer med å skaffe nødvendig kapital.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch