FinansWatch

Luster Sparebank har en økning på misligholdte og tapsutsatte lån på 23,2 millioner

Rentenettoen er imidlertid styrket, mens totalresultatet er lavere enn under samme kvartal i fjor. «Styret vurderer det slik at banken er godt rustet til å håndtere situasjonen Covid-19 pandemien har skapt. Banken har god likviditet og kapitaldekning,» står det i kvartalsrapporten.

Styret i Luster Sparebank er fornøyde med tredje kvartal. | Foto: Luster Sparebank

Luster Sparebank fikk i tredje kvartal av 2020 en rentenetto på 52,6 millioner kroner mot 44,9 millioner under samme kvartal i fjor.

Bankens resultat etter skatt endte på 22,3 millioner kroner i tredje kvartal mot 25,5 millioner kroner i fjor.

Misligholdte og tapsutsette lån utgjør 55,8 millioner i tredje kvartal, som er en økning på 23,2 millioner fra samme periode i fjor. 

«Styret vurderer det slik at banken er godt rustet til å håndtere situasjonen Covid-19 pandemien har skapt. Banken har god likviditet og kapitaldekning,» heter det i kvartalsrapporten.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch