Kommunene trenger klargjøring, ikke usikkerhet

Debatt: Storebrand mener tolkningen av anskaffelsesregelverket og praksisen i kommune-Norge er problematisk. Derfor klaget Storebrand Norge inn til ESA, og svarer i dette debattinnlegget på uttalelsene til KS.
Leder for offentlig sektor Jon M. Hippe i Storebrand. | Foto: Kristian Skalland Moen/Storebrand
Leder for offentlig sektor Jon M. Hippe i Storebrand. | Foto: Kristian Skalland Moen/Storebrand
Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand

Dette debattinnlegget er et svar på intervjuet FinansWatch hadde med Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i forbindelse med Storebrands klage til ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Innlegget er skrevet av leder for offentlig sektor i Storebrand, Jon M. Hippe.

KS om kommunal tjenestepensjon: – Regelverket gjelder ved ny anskaffelse

Tjenestepensjon er et av kommunenes største innkjøp, med årlig premier på rundt 60 milliarder kroner. Siden 2019 har Storebrand tilbudt et alternativ til KLP som leverandør av tjenestepensjon. Konkurranse mellom flere leverandører bidrar til lavere kostnader for kommunene. Likevel er det bare en håndfull av over 300 kommuner som har gjennomført anbud. Anskaffelsesregelverket burde være klart og tydelig, men likevel er det etablert en oppfatning i kommunene om at det gjelder egne regler for dette innkjøpet og at man ikke trenger å gjennomføre anbudskonkurranser.

Områdedirektør og advokat i KS, Tor Allstrin, sine uttalelser til FinansWatch viser godt hvordan denne oppfatning kan oppstå, og hvorfor det er behov for at ESA involverer seg i saken.

Allstrin mener at anskaffelsesregelverket ikke er til hinder for at kommunene inngår evigvarende kontrakter om offentlig tjenestepensjon med KLP. Det er som å mene at det er fint med demokrati så lenge man aldri gjennomfører valg. Allerede i 2012 avklarte Fornyings- og administrasjons-departementet at kommunene ikke kan la kontrakter som er inngått, eller vesentlig endret, etter 1994, løpe så lenge de vil. Denne konklusjonen er senere fulgt opp i Nærings- og fiskeridepartementets veileder til anskaffelsesreglene, hvor det pekes på at manglende oppsigelse av en løpende, tidsubegrenset kontrakt kan være en ulovlig direkteanskaffelse.

100 kommuner

Det er mer enn 100 norske kommuner som har inngått avtaler om offentlig tjenestepensjon med KLP etter at Norge ble med i EØS. Hvis disse avtalene er inngått uten en utløpsdato, skal altså kommunen si opp avtalene etter en periode for å gjennomføre en konkurranse om en ny avtale. Dette kravet til konkurranse kan ikke oppfylles ved å foreta markedsundersøkelser for å undersøke om markedet kan tilby bedre vilkår enn det som er i den eksisterende avtalen.

Fordi pensjonsavtalene som er inngått før 1994 er vesentlig endret, senest ved innføringen av ny offentlig tjenestepensjonsordning i 2020, gjelder kravet til anbud samtlige kommuner med forsikret tjenestepensjon. Ingen kan være i tvil om at forhandlingene om å få endret offentlig tjenestepensjon handlet om vesentlige endringer og derfor var det først mulig å oppnå enighet mellom partene mange år etter at pensjonsreformen var innført. Det pensjonsproduktet som leveres kommunene i dag, er et annet produkt enn før 1994. I tillegg er risikofordelingen og den økonomiske balansen mellom kunde og selskap endret. Hver for seg og samlet er anskaffelsens overordnede karakter endret, slik at kommunene ikke kan påberope seg adgangen til mindre endringer under terskelverdi.

Flere kommuner har også vært gjennom sammenslåinger som endrer avtaleforholdet. Antall ansatte som er medlemmer i pensjonsordningen øker, og med det kontraktens omfang og verdi. Så vidt vi kan se har alle kommuner som har vurdert dette juridisk fått samme svar: Kommunesammenslåinger utløser anbudsplikt, på selvstendig grunnlag.

Kjøp av tjenestepensjon er ikke vanskeligere enn andre anskaffelser kommunene foretar, og kjærkomne midler vil bli frigjort til kommunekassene. Øygarden kommune har for eksempel frigjort mer enn 270 millioner kroner etter å ha flyttet til Storebrand. Regelverket er klart: Tjeneste-pensjonsordningene må på anbud. Det er riktig og nødvendig at ESA kommer med en prinsipiell avgjørelse slik at det blir tydelig for kommunene hva de må forholde seg til.

Jon M. Hippe er leder for offentlig sektor i Storebrand.

Leder i Storebrand: – Vi trenger en autorativ avklaring på hva regelverket er

KLP om Storebrands klage: – Vi i KLP forholder oss til de lover og regler som gjelder

KS om kommunal tjenestepensjon: – Regelverket gjelder ved ny anskaffelse

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også