Innlegg: Dette er bare én av utfordringene til småbedriftene

Mange små og mellomstore bedrifter opplever det som krevende å forstå hvordan man bør gå frem for å integrere bærekraft bedre i egen forretningsmodell.
Iman Winkelman, adm. dir. i Sparebankforeningen. | Foto: Anne Grete Storvik
Iman Winkelman, adm. dir. i Sparebankforeningen. | Foto: Anne Grete Storvik
Iman Winkelman, adm. dir. i Sparebankforeningen

Hydro varslet for noen dager siden at de vil investere flere hundre millioner kroner i nye tiltak for å redusere industrigigantens klimaavtrykk. Den siste tiden har flere andre store selskaper også foretatt tunge investeringer som vil bidra til en reduksjon av de samlede klimagassutslippene fra næringslivet.

En av 100 bedrifter har over 100 ansatte

Hovedtyngden av norsk næringsliv består imidlertid ikke av bedrifter som har investeringsbudsjetter i hundremillionersklassen. Blant alle registrerte selskaper i Norge, er det knappe én prosent som har over 100 ansatte. Majoriteten av norsk næringsliv består av små og mellomstore bedrifter med mellom én og 11 medarbeidere.

I de fleste lokalsamfunn er det ikke en stor hjørnesteinsbedrift, men summen av alle små og mellomstore bedrifter, som utgjør hovedtyngden når det gjelder privat verdiskaping.

Småbedriftene vies liten oppmerksomhet

De små og mellomstore bedriftene befinner seg tidvis i en blindsone når det gjelder myndighetenes bærekraftarbeid. Flere av de statlige satsningene retter seg hovedsakelig inn mot de største selskapene, og gjennom Hurdalsplattformen skriver regjeringen at mange av løsningene på klimautfordringene ligger i industrien. Småbedriftene vies liten oppmerksomhet.

Funn fra en fersk undersøkelse Sentio har utført på oppdrag for SpareBank 1 SMN, viser at knappe én av tre bedrifter forventer at bærekraft vil ha en positiv effekt på lønnsomheten de neste årene.

Mange små og mellomstore bedrifter opplever det også som krevende å forstå hvordan man bør gå frem for å integrere bærekraft bedre i egen forretningsmodell.

Gjør det mer lønnsomt å ta grønne og klimasmarte valg

Etter vår mening bør de små og mellomstore bedriftene tilgodesees med enda sterkere virkemidler og insentiver som gjør at de kan bidra til å løse en av vår tids viktige samfunnsutfordringer.

Første steg på veien er å gjøre det mer lønnsomt å ta grønne og klimasmarte valg også for SMB-sektoren. Steg to er å identifisere hvordan man kan fremme økt bærekraft på tvers av verdikjeder der andre enn bare myndighetene sitter med nøkkelen til omstilling av næringslivet.

Når det gjelder steg én, så konstaterer vi at vår ferske næringsminister nylig har uttalt at han vil kutte klimagassutslipp med begge hender. Vi håper dette innebærer en utvidet satsning på nye virkemidler og tiltak som vil bidra til at flere små og mellomstore bedrifter ser mulighetene som følger av det grønne skiftet.

Dette kan eksempelvis ta form av at man endrer måten man foretar offentlige anskaffelser på, eller foretar tilpasninger i skatte- og avgiftssystemet.

Finansnæringen som pådriver for omstillingen

Når det gjelder steg to, så blir finansnæringen gjennom klimameldingen eksplisitt fremhevet som en viktig pådriver for omstillingen av andre deler av privat sektor.

Sett i lys av at nesten halvparten av norske småbedrifter har lokal- eller regionbanken som sin långiver, befinner sparebanksektoren seg i en særstilling med hensyn til å være en forsterkende kraft for omstillingen av bedriftene som befinner seg i SMB-segmentet.

Flere sparebanker har allerede engasjert seg sterkt i dette arbeidet, og det er forventet en ytterligere satsning fra næringen på området i tiden som kommer.

Alle skal med

Sjelden eller aldri har regjeringspartiet Arbeiderpartiets tidligere motto om at «Alle skal med» vært mer relevant enn nå. Skal vi lykkes med å nå våre internasjonale forpliktelser på klimaområdet, må hele bredden av næringslivet omstille seg i det grønne skiftet.

Vi skal fortsatt heie på de store selskapene, men må også sørge for at de små opplever en tett kobling mellom bærekraftstiltak og egen bunnlinje.

Iman Winkelman er administrerende direktør i Sparebankforeningen.

Innlegg: Ryktene om vår forestående død er betydelig overdrevet

Innlegg: Bank handler om mer enn penger

Innlegg: – Jeg mener regjeringen bommer, og skyter spurv med kanoner 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også