Finanstilsynet vil igjen vurdere om innsidehandel skal sanksjoneres administrativt

Slik skal forbudet mot innsidehandel fungere mer effektivt, skriver direktoratet i ny pressemelding. 
NY VURDERING AV ADMINISTRATIV SANKSJONERING: Finanstilsynet vil utrede spøtsmålet ytterligere, skrives det i ny pressemelding. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
NY VURDERING AV ADMINISTRATIV SANKSJONERING: Finanstilsynet vil utrede spøtsmålet ytterligere, skrives det i ny pressemelding. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Etter Finanstilsynets mening bør det vurderes å innføre myndighet til Finanstilsynet å sanksjonere innsidehandel ved overtredelsesgebyr. Økokrim støtter initativet om utredelsen. 

Begrunnelsen er at etterforskning og eventuell påtale av saker innenfor økonomisk kriminalitet er ressurskrevende for Økokrim og lokalt politidistrikt. I tillegg skriver Finanstilsynet at dette vil være mer rettsikkerhetsmessig forsvalig. 

Sanksjonene det er snakk om, blir allerede brukt ved markedsmisbruk, altså ulovlig spredning av innsideinformasjon og markedsmanipulasjon. Dette er Finanstilsynet allerede fornøyde med og vil dermed se nærmere om det kan fungere på andre områder.

– Hjemmelen til å ilegge administrative gebyrer for markedsmanipulasjon har allerede vært benyttet flere ganger. Som for innsidehandel, er det i disse sakene et stort spenn i alvorlighetsgrad og kompleksitet. Samordningen med politiet som følger av forvaltningsloven § 47 har fungert godt., skriver Finanstilsynet i pressemeldingen.

En utredning av det samme ble gjort i 2014, og det ble det kjent at innsidehandel ikke burde sanksjoneres administrativt. Dette vil de da igjen se nærmere på. 

I dag kan innsidehandel bare sanksjoneres i straffesporet. Etterforskning og eventuell påtale av saker som gjelder økonomisk kriminalitet er ressurskrevende både for Økokrim og for et lokalt politidistrikt. Hensynet til effektiv håndheving tilsier at det bør vurderes å gi gebyrkompetanse til Finanstilsynet på dette området. 

Finanstilsynet foreslår at et tilsyn utarbeider en vurdering som kan tjene som høringsnotat, med tett kontakt med Økokrim.


Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også