FinansWatch

SpareBank 1 Gudbrandsdal forventer korona-preg i regnskapet ut året

Kredittrisiko knyttet til utlånsporteføljen er bankens største risikoområde, mens rentenettoen er svekket og forvaltningskapitalen styrket, forventer banken å se koronapandemien i regnskapet ut 2020.

Trond Slåen er assisterende banksjef marked i SpareBank 1 Gudbrandsdal. | Foto: SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal fikk i tredje kvartal 2020 et resultat etter skatt på 84,3 millioner mot 131,5 millioner kroner under samme kvartal i fjor. Bankens netto renteinntekter beløp seg til 33,8 millioner kroner i tredje kvartal mot 40,2 millioner i fjor. Det er en reduksjon på 6,4 millioner.

Den stabile innskudds- og utlånsveksten har vedvart i tredje kvartal, men samlede avsetninger til tap på utlån og garantier var 37,6 millioner kroner i tredje kvartal mot 30,2 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

Bankens forvaltningskapital var 9.6 milliarder mot 8,7 milliarder i fjor ved utgangen av kvartalene. Det tilsvarer en økning på 885 millioner eller 10,1 prosent fra i fjor til i år.

Kredittrisiko knyttet til utlånsporteføljen er bankens største risikoområde og «overvåking av kredittrisikoen skjer gjennom risikoklassifiseringssystem utviklet i samarbeid med SpareBank 1 Alliansen hvor de enkelte kunder klassifiseres på bakgrunn av betalingsevne, soliditet og sikkerhet,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Koronapandemien vil også fortsette å prege banken. «Finansnæringen forventer at koronapandemien fortsatt vil innvirke på tapsutviklingen og misligholdet i de kommende måneder. Styret ser at dette vil gi en synlig effekt for bankens resultat inneværende år,» skriver SpareBank 1 Gudbrandsdal i kvartalsrapporten.

Sparebanken Vest har delt ut 50 millioner fra koronafondet 

Banksjef: Det er dramatisk når omsetningen går fra normal til null nesten over natten 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch